ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

Aby dokonać zwrotu należy wysłać przedmiot wraz z wypełnionym "formularzem zwrotu"(Pobierz formularz) oraz dołączonym dowodem zakupu, na poniższy adres:

SmartRank Tomasz Roszczyc
ul. Pułaskiego 31A
15-337 Białystok
tel. 579645791

Każdy kupujący ma prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi być dostarczony na koszt klienta w stanie nienaruszonym na adres naszej firmy. Przedmiot musi posiadać wszystkie akcesoria jakie znajdowały się pierwotnie w opakowaniu tym: kable, instrukcje, folie, nalepki fabryczne, a także oryginalne pudełko w jakim został dostarczony przedmiot.

REKLAMACJE

Aby dokonać reklamacji proszę najpierw wysłać e-mail ze zgłoszeniem reklamacji (proszę opisać sytuację) na adres email: reklamacje@ranknet.pl

Czasami zdarza się, że problem z produktem wcale nie wynika z jego wady, tylko po prostu kupujący coś źle podłączył lub coś podobnego, dlatego zanim wyślecie Państwo produkt na reklamacje, prosimy najpierw o kontakt z nami (najlepiej poprzez e-mail reklamacje@ranknet.pl) Być może uda się rozwiązać problem na odległość (nie ma co niepotrzebnie płacić za wysyłkę).

Jeżeli jednak nasza próba pomocy na odległość nie powiedzie się, to poinstruujemy co należy dalej zrobić. W taki wypadku trzeba będzie wypełnić "formularz reklamacyjny" (Pobierz formularz) i wysłać do nas razem z reklamowanym produktem na adres:

SmartRank Tomasz Roszczyc
ul. Pułaskiego 31A
15-337 Białystok
tel. 579645791

 

Gwarancją nie są objęte:

  1. uszkodzenia chemiczne, mechaniczne, termiczne lub celowe uszkodzenia Sprzętu i wywołane nimi wady,
  2. uszkodzenia i wady które wynikły w skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, transportu czy konserwacji Sprzętu, a także w wyniku stosowania sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,
  3. uszkodzenia wynikłe z podłączenia sprzętu do niesprawnej sieci elektrycznej lub do niesprawnych urządzeń zasilających,
  4. uszkodzenia będące konsekwencją zdarzeń losowych związanych z awariami urządzeń energetycznych, grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych i innych znajdujących się w pobliżu Sprzętu lub mających wpływ na jego poprawną pracę,
  5. uszkodzenia oraz wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Użytkownika,
  6. Sprzęty noszące ślady uszkodzeń mechanicznych powstałe w czasie upadku lub nacisku, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

GWARANCJA

Dla większości sprzedawanych przez nas produktów przysługuje 24 miesiące Gwarancji Producenta lub sprzedawcy. W przypadku drobnych akcesoriów, takich jak uchwyty, ładowarki sieciowe, przysługuje 12 miesiące Gwarancji.

Wynikiem reklamacji, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, może być: naprawa produktu, wysłanie nowego produktu lub zwrot pieniędzy za produkt, w zależności od chęci kupującego oraz możliwości sprzedającego.